ព័ត៌មានថ្មីៗ៖
 

ក្រុមហ៊ុនESOFTIXរៀបចំនូវតម្លៃពិសេសសម្រាប់ Hosting Package ២០១៤

31 Jan 2014 11:15|ដោយ៖sopheaktra | បច្ចេកវិទ្យា | មើល៖ 1682 | មតិ៖
 

ក្នុងឆ្នាំ២០១៤នេះ   ក្រុមហ៊ុនESOFTIXបានរៀបចំនូវ​តម្លៃពិសេសសម្រាប់អតិថិជនទាំងអស់ដែលមានបំណ​ងច​ង់ប្រើ​ប្រា​ស់​នៅកញ្ចប់Hosting។  អាស្រ័យហេតុនេះ ប្រសិនជាអតិថិជនទាំងអស់មានបំណងចង់ប្រើ​ប្រាស់ សូមទាក់​ទង​មក​​​​ខាងយើងខ្ញុំតាមអាសយដ្ឋានដូចខាងក្រោម:

ផ្លូវជាតិលេខ៦ ផ្ទះលេខ៦៨H៣​ ​ភូមិបន្ទាយចាស់ ឃុំស្លរក្រាម សង្កាត់សៀមរាប ខេតុសៀមរាប

Tel/Fax: (855) 63 763 453  H/P:  (855) 92 533 343

Email: [email protected]

Website: www.esoftix.com

សូមអរគុណ!

 
ESOFTIX
 
 
 

បញ្ជេញមតិ

ព័ត៌មានវីដីអូប្រចាំថ្ងៃ

 
Banner