ព័ត៌មានថ្មីៗ៖
 

តំរូវការគ្រឿងសំអាងនៅតែខ្ពស់សំរាប់ពលរដ្ឋ​​កម្ពុជា

07 Feb 2014 09:43|ដោយ៖sopheaktra | សេដ្ឋកិច្ច | មើល៖ 3512 | មតិ៖
 
ភ្នំពេញ៖ ទន្ទឹមនឹងតម្រូវការរបស់របរផ្សេងៗមានការកើនឡើង ការនាំចូលនូវគ្រឿង​សម្រាប់​ប្រ​ទេស​កម្ពុជា នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ។ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានឲ្យដឹងថា តម្លៃទឹកប្រាក់នៃការនាំចូលគ្រឿងសំអាង មកកាន់​ប្រទេ​ស​កម្ពុជា​នៅ​ក្នុងឆ្នាំ២០១៣ កន្លង​ទៅ​នេះ​បាន​កើន​ឡើង​ជាង ៥០ភាគរយ ពោលគឺមានទឹកប្រាក់ប្រមា​ណជាង ៤៦,៦លានដុល្លារ ដែលកាលពីឆ្នាំមុនមាន​ទឹក​ប្រាក់​នាំ​ចូល​ប្រមាណ​ជិត ៣១​លាន​ដុល្លារ ។ ក្រសួងបានឲ្យដឹងថា សម្រាប់បរិមាណ នៃការនាំចូលវិញនោះគឺ មានបរិមាណ១៨,៥៣៥ តោន​នៅឆ្នាំ២០១៣ ពោល​គឺ​កើន ៥៩ ភាគរយ បើ​ធៀប​នឹង​ឆ្នាំ​២០១២ ដែល​នាំ​ចូល ១១,៦៧៣​តោន៕
 
ដោយ khmer7
 
 

អត្ថបទថ្មីៗ​ដែលទាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មាននេះ

 

បញ្ជេញមតិ

ព័ត៌មានវីដីអូប្រចាំថ្ងៃ

 
Banner