ព័ត៌មានថ្មីៗ៖
 

តើ​ខ្ញុំ​អាច​ពាក់​សំលី​អនាម័យ​បាន​ដែរឬទេ​ទោះបីជា​ខ្ញុំ​មិន​ទាន់​មក​រដូវ​នោះ​?

10 Aug 2013 21:38|ដោយ៖admin | សុខភាព | មើល៖ 2307 | មតិ៖
 

យើង​យល់​ពី​ចម្ងល់​របស់​អ្នក​។ អ្នក​ចង់​រៀបចំ​អោយ​ហើយ​មុន​នឹង​រដូវ​មកដល់​។ ប៉ុន្តែ​វា​ប្រហែល​ជា​ល្អ​ជាង​រហូតដល់​ការធ្លាក់​ឈាមរដូវ​របស់​អ្នក​មកដល់​។ ហេតុអ្វី​? ដោយសារតែ​លំហូរ​ឈាមរដូវ​ធ្វើអោយ​សើម​ដល់​ទ្វារមាស និង​ជួយ​អោយ​សំលី​អនាម័យ​ជក់​។​


​ការ​ចាំ​បន្តិច​គឺជា​រឿង​ល្អ​ដោយសារ​តែ​វា​ផ្តល់​អោយ​អ្នក​ដឹងថា​តើ​លំហូរ​អ្វី​នឹង​មាន ដូចជា​ខាប់ ឬ​រាវ​ជាដើម​។ នៅពេល​ដែល​អ្នក​ដឹង​ពី​លំហូរ​នោះ​, អ្នក​អាច​ជ្រើសរើស​យក​សំលី​អនាម័យ​ដែល​ត្រឹមត្រូវ​សម្រាប់​អ្នក​៕

 
 

បញ្ជេញមតិ

ព័ត៌មានវីដីអូប្រចាំថ្ងៃ

 
Banner