ព័ត៌មានថ្មីៗ៖
 

គំនិតថ្មីៗ

21 Jan 2014 13:03|ដោយ៖admin | បច្ចេកវិទ្យា | មើល៖ 1999 | មតិ៖
 

នៅឯឆាក  CES 2014​ ​ អ្នកផលិត Hardware និងGame ដែលលោកRazer បានបង្ហាញពីគម្រោងថ្មី ឈ្មោះ  Project Christine  ។  ដោយ យោងតាម Razer  ជាមួយនឹងគម្រោងពិសេសនេះបើមិន ប្រើចំណេះវិជ្ជាអស់ពីសមត្ថភាពនោះទេ ប្រា កដជាមិនងាយទទួលបានជោគជ័យនោះ ។ បើមិនធ្វើដូចច្នេះទេ អ្នកប្រើប្រាស់ប្រាកដជាប្តូរចិត្តលែងចង់ប្រើជាមិនខានទេ ។

"Christine's Project  បានចាប់បដិសន្ឋិឡើងជាគំនិតថ្មីបំផុត ។

ការរចនានេះ បានបន្ថែមជាមួយនឹងការភ្ជាប់ទៅកាន់បណ្តាញឧបករណ៍ផ្សេងៗទៀតដែរ ។ នៅខាងក្នុងរបស់វា អាចជា  CPU, GPU ឬ Hard drive ។  មូលភាគមួយផ្នែក វានឹងទទួលស្គាល់ដោយ ខ្លួនឯង ដោយផ្អែកលើ "plug-and-play" ។

សូមបញ្ចាក់ថា វាក៏បាននាំមកជាមួយការប៉ះអេក្រង់ដែលកាន់តែអាចធ្វើឲ្យការគ្រប់គ្រង  Project Christine បណ្តាញពត៌មាន កាន់តែមានលក្ខណៈប្រសើរឡើង ។  

 
និពន្ធដោយ: sohoa.vnexpress.net
 
 
 

បញ្ជេញមតិ

ព័ត៌មានវីដីអូប្រចាំថ្ងៃ

 
Banner