ព័ត៌មានថ្មីៗ៖
 

Tablet នៅតែមិនអាចជំនួសកុំព្យូទ័រយួរដៃ PC

23 Jan 2014 10:08|ដោយ៖phanith | បច្ចេកវិទ្យា | មើល៖ 1899 | មតិ៖
 

នេះជាការផ្សព្វផ្សាយចុងក្រោយបំផុតរបស់ Ben Bajarin អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនផ្នែក Consumer Technology Practice ទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេស ។

កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះ Tablet ដែលបានរចនាែឡើងជាបន្តបន្ទាប់ ទាំងដំណើរការ ទាំងការរចនា Hardware  កម្មវិធី software ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Tablet នៅតែមានសភាព​សាមញ្ញ ដែលមិនអាចជំនួសដំណែងកុំព្យូទ័រយួរដៃPC បានទេ ។  

ដោយយោងតាមការស្រាវជ្រាវទិន្ន័យលើ Ben Bajarin បានបង្ហាញឲ្យឃើញថា មានចំនួនជាង 90% បានប្រើកុំព្យូទ័រយួរដៃ ឬកុំព្យូទ័រ PC ។ ហើយជាពិសេសជាងនេះទៅទៀត  Tablet គឺគេប្រើអមជាមួយ កុំព្យូទ័រយួដៃតែប៉ុណ្ណោះ យ៉ាងណាជារៀងរាល់ថ្ងៃកុំព្យូទ័រនៅតែមានតែមានតួនាទីសំខាន់សម្រាប់ការ ប្រើប្រាស់ដែលគ្មានអ្វីអាចជំនួសបានទេ ។   

សព្វថ្ងៃនេះសន្ទុះរបស់ Tablet  បានចោទជាសំនួជាច្រើន ជាពិសេសការចោទសួពី Tablet នាថ្ងៃមុខនឹងអាចជំនួសដំណែងកុំព្យទ័រPC បានទាំងស្រុង ឬយ៉ាងណា ហើយតើអ្នកបច្ចេកទេសនឹងបិទទីផ្សារ PC ឬទេ? ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ យោងតាម Creative Director of Strategis, Inc.. បានឲ្យដឹងថាកង្វល់នេះគឺជាបញ្ហាដែលបានចោទឡើង​ក្នុងឆ្នាំ 2014 ផងដែរដែលមិនដឹងថាទីផ្សារTablet  នឹងប៉ះពាល់ឬក៏អត់ទេ ។

 
ITcity
 
 
 

បញ្ជេញមតិ

ព័ត៌មានវីដីអូប្រចាំថ្ងៃ

 
Banner